schoolchild solving elementary science test

“Mam jeszcze czas…”, czyli analiza trendów w korepetycjach, przygotowaniach do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

W dzisiejszym wymagającym środowisku edukacyjnym, przygotowania do egzaminów stają się kluczowym elementem sukcesu uczniów.

Jednym z istotnych narzędzi wsparcia są korepetycje, które oferują indywidualne podejście do nauki. Przeanalizujmy zmieniające się trendy w zainteresowaniu zarówno korepetycjami, jak i przygotowaniem do egzaminów na przestrzeni ostatniego roku szkolnego 2022/2023 w naszym Centrum Doskonalenia Umiejętności Egzaminacyjnych.

Uwaga! komentarze naszego redaktora proszę brać z przymróżeniem oka. też byliśmy uczniami i proszę wierzyć: trendy były podobne za naszych szkolnych czasów 🙂

Wrzesień: Powrót do szkoły, powrót do nauki

Powoli, małymi kroczkami uczniowie wracają “na tory” nauki. Z początkiem nowego roku szkolnego, zainteresowanie egzaminami wzrasta do nieśmiałych 30%, a korepetycje stają się znowu atrakcyjną opcją z zainteresowaniem na poziomie 10%. Jeszcze jest czas 🙂

Październik do Grudnia: Stopniowy wzrost przed końcem roku

W kolejnych miesiącach zainteresowanie zarówno przygotowaniami do egzaminów, jak i korepetycjami stopniowo rośnie. Październik (45%), listopad (60%) i grudzień (50%) pokazują, że uczniowie kontynuują swoje wysiłki w dążeniu do edukacyjnego sukcesu. Czynnikiem wpływającym na taki stan, jest zapewne zbliżające się “nagle” półrocze, bo każdy chce mieć jak najwyższą ocenę.

Styczeń: Początek nowego roku edukacyjnego

Początek roku to okres, w którym uczniowie zaczynają już planować swoje przygotowania do egzaminów.
Dodatkowo zbiża się “półrocze” co skutecznie wymusza zainteresowanie nauką 🙂

W styczniu zainteresowanie przygotowaniami do egzaminów ósmoklasisty i maturalnego osiągnęło 45%, podczas gdy korepetycje cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem – 80%. To dowód na to, że uczniowie doceniają indywidualne wsparcie w nauce… przynajmniej tego się trzymajmy :).

Luty: Wartość naszych akcji wzrasta 🙂

W kolejnym miesiącu zainteresowanie przygotowaniami do egzaminów wzrosło do 60%, ale to korepetycje zyskały na popularności, osiągając imponujące 90%. Uczniowie zaczynają dostrzegać korzyści płynące z dodatkowego wsparcia i personalizowanego podejścia do nauki. To ostatnie chwile, żeby podreperować oceny, pozaliczać zaległe sprawdziany itp.

Marzec: Korepetycje kontra Samodzielna Nauka

W marcu zainteresowanie przygotowaniami do egzaminów utrzymuje się na poziomie 70% (spokojnie, egzaminy dopiero w maju :)), ale zauważalny jest spadek zainteresowania korepetycjami, które schodzi do 30%. Pouczone, byle do wakacji 🙂

Kwiecień: Skąd to nagłe zainteresowanie egzaminami? 🙂

Nadchodzący kwiecień to czas intensywnych przygotowań. Zainteresowanie egzaminami maturalnym i ósmoklasisty osiąga 90% (nieeeeeee, za miesiąc egzaminy!!!!), a korepetycje schodzą do 26%.

Maj: To już egzaminy?

Zracji egzaminów na początku miesiąca, zainteresowanie wsparciem naszego centrum spada do 50%, a korepetycje zyskują na znaczeniu, osiągając 60%. To czas, gdy uczniowie starają się znaleźć równowagę między intensywnym przygotowaniem a krótkim odpoczynkiem po egzaminach.

Czerwiec: Korepetycje na czele interesujących opcji – czyli jak zdążyć przed wakacjami

Początek czerwca charakteryzuje się dużym zainteresowaniem korepetycjami – aż 95%, podczas gdy zainteresowanie egzaminami spada do 0% ( 🙂 smuteczek). To dowód na to, że uczniowie chętnie korzystają z ostatnich dni nauki, aby skonsolidować wiedzę i poprawić oceny przy wsparciu doświadczonych nauczycieli.

Lipiec i Sierpień: Czas Na Odpoczynek i Refleksję

Podczas letnich miesięcy, zainteresowanie zarówno przygotowaniami do egzaminów, jak i korepetycjami spada, osiągając odpowiednio 5% i 0%. To naturalny czas na regenerację i refleksję nad dotychczasowymi postępami. 5% zainteresowanie wynika z egzaminów poprawkowych w szkołach średnich.

Wykres przedstawiający zainteresowanie kursami przygotowawczymi do egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego na przełomie roku szkolnego 2022/2023

Wykres przedstawiający zainteresowanie korepetycjami na przełomie roku szkolnego 2022/2023

Wykres porównujący zainteresowanie kursami przygotowawczymi do egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego z korepetycjami na przełomie roku szkolnego 2022/2023

Podsumowując, analiza danych wskazuje na dynamiczną zmienność w zainteresowaniu korepetycjami i przygotowaniami do egzaminów w przeciągu roku. To potwierdza, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na różnorodne formy wsparcia edukacyjnego, a korepetycje w naszym Centrum Doskonalenia Umiejętności Egzaminacyjnych stanowią cenny element tej podróży ku sukcesowi.

Scroll to top