Najczęściej wybierane
Tworzenie Stron Internetowych – Od Zera do Webmastera

Tworzenie Stron Internetowych – Od Zera do Webmastera

popularność szkolenia:

O szkoleniu

Zapraszamy na kurs "Tworzenie Stron Internetowych - od zera do webmastera", który przygotuje Cię do samodzielnego tworzenia profesjonalnych stron internetowych. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, aby rozpocząć karierę jako webmaster lub rozwijać swoje projekty internetowe.

Szkolenie zawiera wszystkie moduły z serii "Tworzenie stron internetowych":

 • Tworzenie Stron Internetowych – Podstawy HTML i CSS
 • Tworzenie Stron Internetowych – Wprowadzenie do JavaScript
 • Tworzenie Stron Internetowych – Bootstrap
 • Tworzenie Stron Internetowych – jQuery
 • Tworzenie Stron Internetowych – .NET API + Swagger
 • Tworzenie Stron Internetowych – .NET API + MySQL

Korzyści

 • Zdobądź solidne podstawy w zakresie HTML, CSS i JavaScript, a także poznaj zaawansowane technologie takie jak Bootstrap, jQuery oraz .NET API.
 • Praktyczne ćwiczenia i projekty zapewnią Ci umiejętności, których potrzebujesz na rynku pracy.
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych i możliwość konsultacji z wykładowcami.
 • Próbne egzaminy, które pozwolą Ci sprawdzić swoje umiejętności.

Metody dydaktyczne

 • Wykłady prowadzone przez doświadczonych praktyków z branży.
 • Interaktywne sesje warsztatowe, podczas których będziesz mieć okazję praktycznie stosować nowo nabyte umiejętności.
 • Projektowanie i rozwój aplikacji webowych w grupach, co pozwoli Ci nauczyć się pracy zespołowej.

Ocena i Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu "Tworzenie Stron Internetowych - od zera do webmastera". Certyfikat ten będzie potwierdzeniem Twoich umiejętności i przydatny w budowaniu kariery zawodowej jako webmaster lub programista stron internetowych.

Podstawy HTML i CSS

Moduł 1: HTML – Struktura Strony

 • Rozpoczęcie: Przegląd kursu, cele i oczekiwania
 • Wprowadzenie do HTML
 • Podstawowa składnia HTML
 • Tworzenie dokumentu HTML – znaczniki, atrybuty, nagłówki
 • Formatowanie tekstu i listy
 • Linki i atrybuty
 • Obrazy i multimedia
 • Formularze i elementy formularzy

Moduł 2: CSS – Stylizacja Strony

 • Wprowadzenie do CSS
 • Podstawy CSS – selektory, właściwości, wartości
 • Kolor, czcionki i tekst
 • Stylizacja kontenerów i układ strony
 • Tła i efekty
 • CSS Box Model
 • Responsywność i media queries
 • Wprowadzenie do biblioteki Bootstrap
 • Pytania i odpowiedzi

Wprowadzenie do JavaScript

Moduł 3: Podstawy JavaScript

 • Rozpoczęcie: Przegląd kursu, cele i oczekiwania
 • Wprowadzenie do JavaScript: rola języka i zastosowania
 • Składnia JavaScript: zmienne, typy danych, operatory
 • Obsługa zdarzeń: obsługa kliknięć, myszy i klawiatury
 • Struktury kontrolne: warunki, pętle
 • Funkcje w JavaScript: definicja, wywoływanie, argumenty
 • Praca z tablicami i obiektami
 • Manipulacja zawartością strony za pomocą JavaScript

Moduł 4: Zaawansowane JavaScript i Biblioteki

 • Obsługa formularzy i walidacja danych
 • Obsługa błędów i debugowanie
 • Wprowadzenie do biblioteki jQuery
 • Pytania i odpowiedzi

Bootstrap

Moduł 1: Wprowadzenie do frameworka Bootstrap

 • Omówienie podstawowych założeń i celów Bootstrapa
 • Instalacja i konfiguracja Bootstrapa
 • Zapoznanie się z dokumentacją i narzędziami Bootstrapa

Moduł 2: Podstawowe komponenty Bootstrapa

 • Kontenery i siatka Bootstrapa
 • Nawigacja i menu
 • Formularze i przyciski

Moduł 3: Komponenty interfejsu użytkownika

 • Przyciski, ikony i ikonki
 • Media, obrazy i multimedia
 • Tabele i listy

Moduł 4: Responsywne projektowanie stron z wykorzystaniem Bootstrapa

 • Projektowanie responsywnych stron internetowych
 • Dostosowywanie projektu do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów
 • Testowanie responsywności i poprawki

Moduł 5: JavaScript w Bootstrapie

 • Interaktywne komponenty Bootstrapa
 • Wykorzystanie funkcji JavaScript do dynamicznej manipulacji elementami strony
 • Przykłady zastosowania skryptów w Bootstrapie

 jQuery

Moduł 1: Wprowadzenie do biblioteki jQuery

 • Omówienie podstawowych założeń i celów jQuery
 • Instalacja i konfiguracja jQuery
 • Podstawowe selektory i manipulacja elementami DOM

Moduł 2: Obsługa zdarzeń i animacje w jQuery

 • Obsługa zdarzeń użytkownika (click, hover, etc.)
 • Tworzenie animacji i efektów wizualnych
 • Wykorzystanie efektów jQuery UI

Moduł 3: AJAX i komunikacja z serwerem

 • Wysyłanie zapytań AJAX do serwera
 • Obsługa odpowiedzi serwera i aktualizacja interfejsu użytkownika
 • Wykorzystanie funkcji jQuery do pracy z AJAX

Moduł 4: Projektowanie responsywnych stron z wykorzystaniem jQuery

 • Integracja jQuery z frameworkiem Bootstrap
 • Tworzenie responsywnych elementów interfejsu użytkownika
 • Testowanie responsywności i poprawki

 .NET API + Swagger

Moduł 1: Projektowanie interfejsów API w technologii .NET

 • Omówienie architektury RESTful API.
 • Projektowanie interfejsów API w technologii .NET.
 • Implementacja podstawowych operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Moduł 2: Implementacja RESTful API w aplikacjach .NET

 • Tworzenie kontrolerów API w aplikacji .NET.
 • Obsługa żądań HTTP: GET, POST, PUT, DELETE.
 • Serializacja i deserializacja danych.
 • Obsługa nagłówków żądania i odpowiedzi.

Moduł 3: Dokumentowanie interfejsów API za pomocą Swaggera

 • Wprowadzenie do narzędzia Swagger i jego roli w dokumentowaniu interfejsów API.
 • Konfiguracja Swaggera w aplikacji .NET.
 • Generowanie dokumentacji interfejsu API za pomocą Swagger UI.
 • Testowanie interfejsu API w środowisku Swagger.

Moduł 4: Testowanie i debugowanie interfejsów API

 • Metody testowania interfejsów API: testy jednostkowe, testy integracyjne.
 • Debugowanie interfejsów API w środowisku programistycznym.
 • Analiza wyników testów i debugowania.
 • Optymalizacja i poprawa wydajności interfejsów API.

.NET API + MySQL

Moduł 1: Wprowadzenie do .NET API

 • Omówienie podstawowych założeń i celów tworzenia interfejsów API w platformie .NET
 • Instalacja narzędzi i konfiguracja środowiska deweloperskiego
 • Projektowanie struktury API i routingu

Moduł 2: Implementacja funkcjonalności API

 • Tworzenie kontrolerów i akcji API w .NET
 • Obsługa żądań HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
 • Walidacja danych i obsługa błędów

Moduł 3: Integracja z bazą danych MySQL

 • Konfiguracja połączenia z bazą danych MySQL
 • Konfiguracja MySQL .NET/MySqlConnector
 • Tworzenie tabel i relacji w bazie danych
 • Wykonywanie operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na danych

Moduł 4: Zarządzanie transakcjami i bezpieczeństwem danych

 • Zarządzanie transakcjami w aplikacji .NET z wykorzystaniem MySQL
 • Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa w aplikacji korzystającej z bazy danych MySQL
 • Zapobieganie atakom typu SQL Injection i inne praktyki bezpieczeństwa

Moduł 5: Testowanie i optymalizacja aplikacji

 • Testowanie interfejsów API i operacji na bazie danych MySQL
 • Debugowanie aplikacji w środowisku produkcyjnym
 • Optymalizacja wydajności aplikacji i zapytań do bazy danych

Publikacja Strony WWW na Serwerze Hostingowym

 • Wybór odpowiedniego planu hostingowego i konfiguracja konta hostingowego.
 • Przygotowanie strony internetowej do publikacji: optymalizacja plików, zarządzanie zasobami.
 • Przesyłanie plików na serwer hostingowy za pomocą protokołów FTP lub SSH.
 • Konfiguracja domeny i ustawienie DNS, w tym przypisanie domeny do konta hostingowego.
 • Testowanie strony na serwerze hostingowym oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z publikacją.

Informacje

 • Szkolenia IT
 • onlinestacjonarnie
 • 4 - 6 osób
 • czas trwania: 5 dni
Cena za osobę

4100 PLN netto

Grupa docelowa

 • Osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych.
 • Programiści i web developerzy, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o nowe technologie.
 • Studenci informatyki oraz osoby zainteresowane karierą w branży IT.
 • Doskonały start dla osób poszukujących pracy jako webmaster, dając solidne fundamenty w tworzeniu stron internetowych.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej dla danej grupy.
 • Prowadzimy też szkolenia indywidualne.

Szkolenia dedykowane dla Twojego zespołu

Jesteś zainteresowany szkoleniami dedykowanymi dla Twojego zespołu?

Wypełnij zgłoszenie
Scroll to top