Microsoft Azure DevOps – Zarządzanie projektem

Microsoft Azure DevOps – Zarządzanie projektem

popularność szkolenia:

O szkoleniu

To szkolenie ma na celu przygotowanie Project Managerów, Project Ownerów, Kierowników zespołów do efektywnego wykorzystania narzędzi i funkcji Microsoft Azure DevOps w zarządzaniu projektami, automatyzacji procesów wytwarzania oprogramowania oraz analizie wyników projektów. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania projektami w środowisku Azure DevOps.

Korzyści

 • Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami przy użyciu platformy Azure DevOps.
 • Praktyczne doświadczenie w konfiguracji i wykorzystaniu narzędzi Azure DevOps w rzeczywistych projektach.
 • Możliwość efektywnego monitorowania postępów projektu i optymalizacji procesów deweloperskich.
 • Osiągnięcie lepszej kontroli nad projektem dzięki integracji różnych narzędzi i automatyzacji procesów.

Metody dydaktyczne

 • Wykłady teoretyczne z prezentacjami multimedialnymi.
 • Praktyczne ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy będą pracować na platformie Azure DevOps.
 • Dyskusje grupowe na temat strategii i najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami i wdrożeniach.
 • Testy praktyczne i ocena projektów.

Ocena i Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu certyfikacyjnego uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu "Microsoft Azure DevOps – Zarządzanie projektem".

Moduł 1: Wprowadzenie do Microsoft Azure DevOps

 • Przegląd kursu, cele i oczekiwania.
 • Microsoft Azure DevOps – Co to jest i dlaczego jest ważne?
 • Tworzenie i konfigurowanie konta Azure DevOps.
 • Przegląd interfejsu użytkownika i narzędzi.
 • Tworzenie projektów i zespołów.
 • Tworzenie backlogu i user stories.
 • Zarządzanie zadaniami i projektami.
 • Praktyczne ćwiczenia.

Moduł 2: Planowanie i Zarządzanie Projektem w Azure DevOps

 • Planowanie projektu: backlog, sprinty, iteracje.
 • Przydzielanie zadań i zasobów.
 • Monitorowanie postępu projektu.
 • Raportowanie i analiza danych projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem i problemami.
 • Automatyzacja procesów w DevOps.
 • Praktyczne ćwiczenia.

Moduł 3: Wdrażanie i Testowanie w Azure DevOps

 • Konfigurowanie i zarządzanie środowiskiem deweloperskim.
 • Automatyzacja budowy i wdrażania aplikacji.
 • Testowanie oprogramowania w środowisku DevOps.
 • Monitorowanie jakości kodu.
 • Praktyczne ćwiczenia.

Moduł 4: Integracja i Zarządzanie Projektem w Praktyce

 • Praca z zespołem w środowisku DevOps.
 • Integrowanie procesów projektowych.
 • Kontrola jakości i bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie zmianami i ciągła integracja (CI/CD).
 • Doskonalenie procesów i doskonalenie projektu.
 • Podsumowanie kursu.

Informacje

 • Szkolenia IT
 • onlinestacjonarnie
 • 4 - 6 osób
 • czas trwania: 4 dni
Cena za osobę

3580 PLN netto

Grupa docelowa

 • Specjaliści IT oraz menedżerowie projektów, którzy chcą skutecznie zarządzać projektami przy użyciu platformy Azure DevOps.
 • Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie konfiguracji, zarządzania i optymalizacji projektów w chmurze.

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.
 • Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej dla danej grupy.
 • Prowadzimy też szkolenia indywidualne.

Szkolenia dedykowane dla Twojego zespołu

Jesteś zainteresowany szkoleniami dedykowanymi dla Twojego zespołu?

Wypełnij zgłoszenie
Scroll to top