kursy do egzaminów bydgoszcz

Kursy do egzaminów

Aktualnie oferujemy kursy przygotowawcze do egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych z Matematyki, Języka polskiego i Języka angielskiego.

Główne założenia kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

  • Skoncentrowanie na materiałach egzaminacyjnych. Kurs obejmuje gruntowne omówienie wszystkich tematów, które mogą pojawić się na egzaminach. Materiał dydaktyczny jest aktualny oraz zgodny z wymaganiami.
  • Wyrównywanie kompetencji. Z uwagi iż Uczniowie mają różny poziom wiedzy i umiejętności, nasi nauczyciele dostosowują swoje podejście, aby wesprzeć każdego uczestnika w osiągnięciu najlepszych wyników.
  • Aktywna praktyka. Kurs skupia się na aktywnym i praktycznym podejściu do nauki. Wiele ćwiczeń, zadań i testów jest wykorzystywanych, aby uczniowie mieli możliwość stosowania zdobytej wiedzy w praktyce i zapoznania się z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi.
  • Wsparcie psychologiczne. Egzaminy mogą być stresującym doświadczeniem dla uczniów. Kurs zawiera elementy wsparcia psychologicznego, które pomogą uczniom radzić sobie z presją i stresem związanym z egzaminem
  • Monitoring postępów. Nasi nauczyciele regularnie monitoruje postępy uczniów, identyfikują ich mocne i słabe strony oraz dostosowują program nauczania w oparciu o te informacje. To pozwala skupić się na obszarach wymagających zwrócenia większej uwagi.
  • Współpraca z rodzicami. Współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem sukcesu kursu. Nauczyciel regularnie informuje rodziców o postępach ich dzieci.

60 lekcji w kursie

45 minutowe lekcje

50 zł za jedną lekcję

Spotkania po 90 minut

Maksymalnie 6 osób w grupie